Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Poomsae Team

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις)

 • Advanced

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις)

Τρίτη

 • Beginners

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Advanced

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Beginners 2

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

Τετάρτη

 • Poomsae Team

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις)

 • Advanced

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις)

Πέμπτη

 • Beginners

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Advanced

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Beginners 2

  -

  (διαθέσιμες θέσεις )

Παρασκευή

 • Advanced

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Beginners

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

Σάββατο

 • Advanced

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Beginners

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

 • Poomsae Team

  -

  (διαθέσιμες θέσεις)

Κυριακή

 • Kyrougi Team

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις )

 • Poomsae Team

  -

  (μη διαθέσιμες θέσεις)