Ο ρόλος του γονέα στον αθλητισμό

Δωρεάν Ημερίδα

Ο ρόλος του γονέα στον αθλητισμό

με τον Γιάννη Ζαρώτη MSc PhD (Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπευτή, Αθλητικό Ψυχολόγο)

24/02/2024 / ώρα 18.30
Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου

Συνδιοργάνωση:

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ