Γιώργος Ομηρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής / Δάσκαλος OMI-DO