Γρηγορία Πετροπούλου - Instructor Pilates & Yoga, Coach Taekwondo 4 Dan WTF